Projekty UE

POPW działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

STEELER Marcin Piasecki na podstawie z umowy o dofinansowanie  POPW.01.05.00-20-0102/20-00 z dnia 2020-08-05 realizuje projekt nr POPW.01.05.00-20-0104/20 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia,  Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy pod tytułem:

Dotacja na kapitał obrotowy dla STEELER Marcin Piasecki

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Okres realizacji projektu od 01/07/2020 do 30/09/2020

Dofinansowanie projektu z UE: 97 396.68 PLN (100%)
 

Projekty UEPROJEKT GO TO BRAND 2020

Informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację umowy nr POIR.03.03.03-20-0018/20-00 z dnia 22.03.2021 w ramach projektu Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu pod tytułem „Promocja marki STEELER na arenie międzynarodowej poprzez udział w targach i misjach gospodarczych” jest utrwalenie marki STEELER Marcin Piasecki poprzez zwiększenie eksportu i intensyfikacja działań promocyjnych. Istotnym kierunkiem rozwoju sprzedażowego firmy jest Europa ze względu na fakt, iż w ofercie znajduje się szeroka gama orurowań do samochodów terenowych i dostawczych posiadających homologację dopuszczającą je do użytkowania na rynkach europejskich.

Przesłankami umożliwiającymi realizację ww. celów jest możliwość konkurowania Wnioskodawcy z innymi firmami zajmującymi się tego typu produkcją poprzez posiadanie w ofercie homologowanych produktów oraz prowadzenie zrównoważonej polityki cenowej na danym rynku zagranicznym, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia odbiorcy finalnego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01/04/2020 do 30/06/2022 na kwotę ogółem 379 000.00 PLN, w tym dofinansowanie pomocy publicznej 60% w kwocie 227 400.00 PLN z kwoty kwalifikowanej 379 000.00 PLN.

PROJEKT GO TO BRAND 2019

Informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację umowy nr POIR.03.03.03-20-0004/19-00 z dnia 14.04.2020 w ramach projektu Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand V współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu pod tytułem „Promocja marki Steeler Marcin Piasecki poprzez wystawiennictwo w targach międzynarodowych dla branży części samochodowych” jest utrwalenie marki STEELER Marcin Piasecki poprzez zwiększenie eksportu i intensyfikacja działań promocyjnych. Istotnym kierunkiem rozwoju sprzedażowego firmy jest Europa ze względu na fakt, iż w ofercie znajduje się szeroka gama orurowań do samochodów terenowych i dostawczych posiadających homologację dopuszczającą je do użytkowania na rynkach europejskich.

Przesłankami umożliwiającymi realizację ww. celów jest możliwość konkurowania Wnioskodawcy z innymi firmami zajmującymi się tego typu produkcją poprzez posiadanie w ofercie homologowanych produktów oraz prowadzenie zrównoważonej polityki cenowej na danym rynku zagranicznym, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia odbiorcy finalnego.

Projekt realizowany jest w okresie od 05/04/2019 do 31/12/2020 na kwotę ogółem 370 800.00 PLN, w tym dofinansowanie pomocy publicznej 50% w kwocie 185 400.00 PLN z kwoty kwalifikowanej 370 800.00 PLN.


PROJEKT GO TO BRAND 2017

Informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację umowy nr POIR.03.03.03-20-0015/17-00 z dnia 09.08.2017 w ramach projektu Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu pod tytułem „Rozwój eksportu firmy Steeler Marcin Piasecki” jest wprowadzenie oferty firmy STEELER Marcin Piasecki na rynki międzynarodowe a w szczególności na rynki perspektywiczne. W ofercie znajduje się szeroka gama orurowań do samochodów terenowych i dostawczych posiadających homologację dopuszczającą je do użytkowania na rynkach europejskich. Udział w programie promocji stwarza doskonałą możliwość w zorganizowany sposób, w ramach zaplanowanych wydarzeń, zaprezentować ofertę firmy na arenie międzynarodowej, co w konsekwencji spowoduje znalezieniem nowych kontrahentów, podpisanie nowych umów oraz wzrost przychodów firmy ze sprzedaży promowanych wyrobów.

Planowanym efektem przyjętych celów w projekcie jest możliwość konkurowania z innymi firmami zajmującymi się tego typu produkcją poprzez posiadanie w ofercie homologowanych produktów oraz prowadzenie zrównoważonej polityki cenowej na danym rynku zagranicznym, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia odbiorcy finalnego.

Projekt realizowany jest w okresie od 03/04/2017 do 31/12/2019 na kwotę ogółem 1 159 132.57 PLN, w tym dofinansowanie 75% w kwocie 716 842.50 PLN z kwoty kwalifikowanej 955 790.00 PLN.
 

zobacz nasz
katalog
produktów
Polityka prywatności | Klauzula informacyjna dla Klientów i Kontrahentów | Klauzula informacyjna dla pracowników Kontrahenta